Què és La Venda De Drets D'arrendament (béns Immobles)

Taula de continguts:

Què és La Venda De Drets D'arrendament (béns Immobles)
Què és La Venda De Drets D'arrendament (béns Immobles)

Vídeo: Què és La Venda De Drets D'arrendament (béns Immobles)

Vídeo: Què és La Venda De Drets D'arrendament (béns Immobles)
Vídeo: Actvitats Inversions i Fonts Finançament: TIR 2023, Desembre
Anonim

La venda de drets d’arrendament a un objecte immobiliari és, de fet, una transacció per a la cessió d’aquests drets. En alguns casos, aquestes transaccions són mútuament beneficioses i, a més, estalvien temps en rescindir l’arrendament i registrar-ne un de nou. Però quan es conclou una operació de relloguer i es venen drets de propietat immobiliària, s’han de complir determinades condicions que es consideren essencials, sense les quals es pot invalidar la cessió de drets.

Què és la venda de drets d'arrendament (béns immobles)
Què és la venda de drets d'arrendament (béns immobles)

Vendre un contracte d’arrendament pot ser beneficiós

La cessió del dret d’arrendament, inclòs per diners, us permet obtenir béns immobles de lloguer en les mateixes condicions que es va celebrar el contracte amb l’anterior llogater. En el cas que el contracte d’arrendament es va concloure a llarg termini i en condicions especialment favorables, quan es va registrar d’acord amb totes les normes dels òrgans de Rosreestr, la contrapart, fins i tot comprat el dret d’arrendament, no queda per res. La cessió de drets d’arrendament també s’utilitza en els casos en què el contracte d’arrendament es va emetre originalment a una de les empreses incloses a l’explotació i, després, una altra empresa de la mateixa explotació es converteix en el seu arrendatari.

A què cal parar atenció a l’hora de redactar un contracte

Cal tenir en compte que la venda d’un contracte d’arrendament no és en absolut el mateix que un subarrendament. En el primer cas, tots els drets i obligacions estipulats en el contracte d’arrendament celebrat prèviament es transfereixen a la contrapart i l’arrendatari original queda completament exclòs de la relació contractual entre l’arrendador i la contrapart. En cas de subarrendament, només es transfereix a la contrapart el dret d’utilitzar els béns arrendats, i fins i tot per un període finit.

La venda del dret d’arrendament és l’única solució possible en cas de cessió d’aquest dret. El contracte celebrat entre el primer llogater i la contrapart ha de ser necessàriament compensat per tal d’excloure el risc de reconèixer aquest contracte com a regal, ja que aquesta forma de cessió de drets sobre béns immobles està prohibida entre les persones jurídiques. És per això que serà difícil disputar i invalidar només el contracte d’arrendament, que especifica l’import i el procediment de pagament del nou llogater. Aquest acord hauria d’establir no només la transmissió del dret d’arrendament, sinó també aquelles obligacions que s’assignen al nou arrendatari: el procediment i les condicions d’ús de la propietat arrendada, el seu manteniment, així com qüestions de pagament del lloguer i reparacions.

El text del contracte d’arrendament també ha de preveure la transferència del paquet de documents al nou arrendatari per part de l’anterior. Ha d’incloure l’original del contracte d’arrendament principal, el certificat original de registre estatal del dret d’arrendament, el passaport tècnic i cadastral de l’edifici o local, el passaport cadastral o el pla de la parcel·la, així com els documents que confirmen la pagament del lloguer per part de l’anterior llogater. El contracte d’arrendament s’elabora en forma de contracte d’arrendament, ja que en aquest cas és el contracte principal. En el cas que el contracte d’arrendament principal es registri a les autoritats de Rosreestr, el contracte de rènting també està subjecte a un registre obligatori.

Recomanat: